Stankoverlast is lastig te traceren, want waar komt de stank nu precies vandaan? DamDijk is in bezit van de nieuwste apparatuur zoals b.v. een rookgenerator en een rioolcamera-systeem.

Met de Rookgenerator kunnen wij eenvoudig en snel stankproblemen en lekkages in leidingen opsporen. Scheuren en gaten in afvoerleidingen, rioleringen, septictanks e.d. zijn zonder graaf- of breekwerk te lokaliseren met behulp van onze rookdetectieapparatuur.

Wij zijn daarmee in staat u snel een duidelijk plan van aanpak te bieden om het probleem definitief op te lossen.