Het reinigen van rioolstelsels kan op twee manieren:
- Mechanisch reinigen
- Hoge waterdruk reiniging

Mechanisch reinigen

Vindt vooral binnenshuis plaats. Wij frezen met behulp van geavanceerde methoden afvoerleidingen schoon tot de oorspronkelijke diameter, bijvoorbeeld bij de keuken of douche.

Hoge waterdruk reiniging

Vindt vooral buitenshuis plaats. Als wij het rioolstelsel binnenshuis mechanisch gereinigd hebben spoelt al het vuil naar de grondleiding (hoofdafvoer) dat in de grondleiding op den duur weer vaak een verstopping veroorzaakt! Wij graven dan buitenshuis de afvoer op en al het losgefreesde vuil wordt onder hoge druk de grondleiding uitgespoten naar het hoofdriool van de gemeente.